Δημοσιεύθηκε από την ΕΕ η πρόταση για τη νέα Οδηγία για την προστασία των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας η οποία μελλοντικά θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Οδηγία 114/2008. Η νέα Οδηγία θα περιλαμβάνει πλέον 10 τομείς (ενέργεια, μεταφορές, τράπεζες, υποδομές χρηματοπιστωτικής αγοράς, υγεία, πόσιμο νερό, λύματα, ψηφιακή υποδομή, δημόσια διοίκηση και διάστημα) και θα εστιάζει στην  ενεργή ασφάλεια με έμφαση στην ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων (resilience of critical entities), όπως προτείνεται να χαρακτηρίζονται πλέον  οι υποδομές ζωτικού ενδιαφέροντος.

 Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι κατόπιν αιτήματος του ΚΕ.ΜΕ.Α. αποφασίστηκε από τη διαχειριστική αρχή του έργου παράταση μέχρι την 15η Ιουνίου 2021. Στο διάστημα από τον Νοέμβριο του 2020 μέχρι τον Ιούνιο του 2021, προβλέπεται η διοργάνωση διαδικτυακής Άσκησης την Άνοιξη του 2021  και, εφόσον οι συνθήκες της πανδημίας το επιτρέψουν, αποτελεί στόχο του Κέντρου μας η πραγματοποίηση του τελικού συνεδρίου της Δράσης συνδυαστικά με την τελευταία διατομεακή άσκηση προστασίας Υ.Ζ.Σ. με φυσική παρουσία τον Ιούνιο 2021

Στο πλαίσιο της συνεχούς δραστηριότητας του ΚΕΜΕΑ για την προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας, της αντίστοιχης συγχρηματοδοτούμενης από ευρωπαϊκούς πόρους Δράσης (ΣΑΕ 050/2 2016-2020) και σε συνέχεια των Ασκήσεων Ετοιμότητας και Εκπαιδεύσεων (ΣΑΕ 050/2 2016-2018), λαμβάνοντας υπόψιν τη μοναδική έκτακτη συγκυρία που έπληξε μεταξύ άλλων τις Υποδομές, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε στο ερωτηματολόγιο σχετικά με την απόκριση του οργανισμού σας στην τρέχουσα πανδημική κρίση.

Κατόπιν επεξεργασίας των απαντήσεων του ερωτηματολογίου, θα διανεμηθούν τα συμπεράσματα με σκοπό την ενίσχυση του σχεδιασμού της επιχειρησιακής συνέχειας των Οργανισμών.

Οι δυνατότητες διασύνδεσης του Συντονιστικού Κέντρου της Δράσης Ε.Υ.Ζ.Σ. του ISF-P με κρίσιμες υποδομές στον τομέα Φυσικού Αερίου παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια ενός webinar για ερευνητές στο χώρο της ασφάλειας που πραγματοποιήθηκε στις 13/4/2020 στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της Δράσης και του Ευρωπαικού ερευνητικού έργου SecureGas.    

Παρουσίαση Δράσης στο 3ο HDRRF

Η Δράση «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» παρουσιάστηκε στο 3ο Επιστημονικο Forum για τη Μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές στην Ελλάδα.

Στις 24 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΕΜΕΑ η 3η Άσκηση Ετοιμότητας της Δράσης για την Προστασία των Ε.Υ.Ζ.Σ.. Στην άσκηση συμμετείχαν συνολικά 153 στελέχη φορέων διαχείρισης υποδομών του τομέα των Μεταφορών (χερσαίων, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων, εναέριων), φορέων επιβολής του νόμου και διαχείρισης κρίσεων (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., Λ.Σ./ΕΛ.ΑΚΤ., Γ.Γ.Π.Π., Κ.ΕΠ.Υ/Ε.Κ.Α.Β, Τελωνεία, Περιφέρεια Αττικής) καθώς και φορέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των Υπουργείων Μεταφορών & Υποδομών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. Ενεργή συμμετοχή στην άσκηση είχε το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC, Ispra) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την παροχή της διαδικτυακής πλατφόρμας POSEIDON, την οποία έχει αναπτύξει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την υποστήριξη της υλοποίησης της Άσκησης.

Δελτίο τύπου Ημερίδας «Σύγχρονες Προκλήσεις Ασφάλειας σε Λιμενικές Εγκαταστάσεις», Πειραιάς 19 Νοεμβρίου 2019
 
Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), σε συνεργασία με το καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και συγκεκριμένα με τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής &Ναυτιλιακών Επενδύσεων και το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), καθώς και με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διοργάνωσε, με επιτυχία, ημερίδα με θεματικό αντικείμενο τις «Σύγχρονες Προκλήσεις Ασφάλειας σε Λιμενικές Εγκαταστάσεις».

Συμμετοχή του KEMEA στο ερευνητικό έργο SecureGas, που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε, με σκοπό την αύξηση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας στον τομέα της Ενέργειας και ειδικότερα στον υποτομέα του Φυσικού Αερίου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) είναι εταίρος της ερευνητικής  κοινοπραξίας για την υλοποίηση  του ευρωπαϊκού έργου «Security of Air Transport Infrastructures of Europe (SATIE)» (GA.832969), στο πλαίσιο της θεματικής Ενότητας «Ασφαλείς Κοινωνίες» του προγράμματος Horizon 2020 για την  χρηματοδότηση της Έρευνας και Καινοτομίας στην ΕΕ. Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία (Πόρτο) στις αρχές Ιουνίου 2019.

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας παρουσίασε το πρότυπο Συντονιστικό Κέντρο Προστασίας Ε.Υ.Ζ.Σ. στην 27η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών ArcGIS.

Αθήνα 14 & 15.03.2019

Η ομάδα του Συντονιστικού Κέντρου Προστασίας Ε.Υ.Ζ.Σ. συμμετείχε με παρουσίαση στο 2o Forum για τη Μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές στην Ελλάδα (#HDRRF) με τίτλο «Πρότυπο Συντονιστικό Κέντρο Προστασίας και Ασφάλειας Κρίσιμων Υποδομών».

Υλοποιήθηκε με επιτυχία η άσκηση επί χάρτου υπό την κωδική ονομασία Ε.Υ.Ζ.Σ.2, η οποία πραγματοποιήθηκε την 14 Δεκεμβρίου 2018, στην έδρα του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας.

Το KE.ME.A., στο πλαίσιο του έργου «Στοχευμένες δράσεις για την αύξηση της προστασίας των Εθνικά χαρακτηρισμένων Ευρωπαικών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας – Ε.Υ.Ζ.Σ.» το οποίο υλοποιεί με τη χρηματοδότησητου Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας), διοργάνωσε  το διάστημα 12-13/9/2018 στις εγκαταστάσεις του το 3ο ετήσιο Συνέδριο με θεματικό αντικείμενο την προστασία Υποδομών Ζωτικής Σημασίας στον Τομέα της Ενέργειας, περιλαμβανομένης και της ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας σε ενέργεια.