Η Δράση «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» παρουσιάστηκε  από τον Γ. Ευτυχίδη, Αναπληρωτή Συντονιστή της Δράσης, στο πλαίσιο της παρουσίασης των έργων του Τομέα Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών & Πολιτικής Προστασίας και του Τομέα Προστασίας Υποδομών Ζωτικής Σημασίας του ΚΕ.ΜΕ.Α., κατά τη διάρκεια του 3ου Επιστημονικού Forum για τη Μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές στην Ελλάδα. Το Forum με τίτλο "Η συμβολή των Ερευνητικών Φορέων της χώρας στη Διαχείριση των Καταστροφών" πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Μαρτίου στην Αθήνα με πρωτοβουλία του ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α..  Παρουσιάστηκαν μερικά από τα ερευνητικά έργα και στρατηγικές μελέτες του ΚΕ.ΜΕ.Α. που στοχεύουν στη διασύνδεση της έρευνας, των επιχειρησιακών αναγκών και των πολιτικών διαχείρισης κρίσεων. Στην παρουσίαση δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του Συντονιστικού Κέντρου Προστασίας Ε.Υ.Ζ.Σ. (ΠΕ3) και τη διοργάνωση των Ασκήσεων ετοιμότητας (ΠΕ5) με επιχειρησιακούς φορείς και λειτουργούς υποδομών προκαλώντας το ενδιαφέρον του ακροατηρίου.  

Η παρουσίαση είναι διαθέσιμη εδώ.

HDRRF 3