Υλοποιήθηκε με επιτυχία η διαδραστική άσκηση λειτουργιών (functional exercise) υπό την κωδική ονομασία ‘’ΕΥΖΣ-4’’ στο πλαίσιο του έργου που υλοποιείται από το ΚΕ.ΜΕ.Α. με τίτλο «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας».

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε την 8η & 9η Απριλίου 2021, είχε διατομεακό χαρακτήρα και περιέλαβε σενάρια που αφορούσαν τους τομείς ενέργειας και μεταφορών. Ήταν η πρώτη ολοκληρωμένη διαδικτυακή άσκηση για την προστασία των κρίσιμων υποδομών που διεξήχθη αξιοποιώντας την πληροφοριακή υποδομή του πιλοτικού Συντονιστικού Κέντρου του έργου που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.ΜΕ.Α.  και τη δυνατότητα απομακρυσμένης συμμετοχής στελεχών από δέκα (10) Υποδομές των τομέων ενέργειας & μεταφορών, και δέκα (10) εμπλεκόμενους Φορείς και Υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα.

Σκοπός της άσκησης “ΕΥΖΣ-4” ήταν, η δοκιμαστική λειτουργία του πιλοτικού Συντονιστικού Κέντρου και των δυνατοτήτων ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο των υποδομών και των φορέων για το επίπεδο κινδύνων και απειλών (εφαρμογή Risk) μέσω της προσομοίωσης ενός εικονικού περιβάλλοντος  ασφάλειας. Δοκιμάστηκε επίσης η δυνατότητα σύνταξης διαδικτυακών αναφορών (εφαρμογή Incident reporting) για τη βελτίωση του συντονισμού της διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων που αφορούν τις κρίσιμες υποδομές, με βάση το σενάριο της άσκησης.

 Θα ακολουθήσει η αποτίμηση της άσκησης “ΕΥΖΣ-4” εντός του Απριλίου 2021 σε συνεργασία με τις Υποδομές και Φορείς /Κρατικές Υπηρεσίες που συμμετείχαν στην άσκηση. Από τον Μάιο θα ξεκινήσει η προετοιμασία της επόμενης διατομεακής άσκησης “ΕΥΖΣ-5” η οποία προγραμματίζεται να διεξαχθεί στο τέλος α’ εξαμήνου 2021.
 
Picture1