ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

Για να κατεβάσετε το φυλλάδιο με το πρόγραμμα του Συνεδρίου κάνετε κλικ στο παρακάτω link

 

Για να κατεβάσετε τα αρχεία με τις παρουσιάσεις κάνετε κλικ στον τίτλο της παρουσίασης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 -ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΖΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΥΖΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΕΥΖΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΖΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΥΖΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ