ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

Για να κατεβάσετε το φυλλάδιο με το πρόγραμμα του Συνεδρίου κάνετε κλικ στο παρακάτω link

Για να κατεβάσετε τα αρχεία με τις παρουσιάσεις κάνετε κλικ στον τίτλο της παρουσίασης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΕΝΑΡΞΗ - ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ / ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ / ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ