Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Το ΚΕΜΕΑ προκηρύσσει μία (1) Θέση Συνεργάτη- Υπευθύνου Οικονομικού Αντικειμένου για τις «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής  Σημασίας». Αναλυτικά , η πρόσκληση της θέσης  καθώς και το υπόδειγμα αιτήσης, οι οδηγίες υποβολής και η περίληψη της Δράσης παρατίθενται στους κάτωθι υπερσυνδέσμους

 

Πρόσκληση Υπευθύνου Οικονομικού Αντικειμένου

Υπόδειγμα Αίτησης

Οδηγίες Υποβολής

Περίληψη Δράσης

 

Κάνετε κλικ στο παρακάτω link

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας(1) θέσης Υπευθύνου Οικονομικού Αντικειμένου της Δράσης, με τίτλο :«Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας»