Ασκήσεις

 • 1η Άσκηση – Στις 21 Νοεμβρίου 2017 διοργανώθηκε από το ΚΕ.ΜΕ.Α. η πρώτη Άσκηση που εντάχθηκε στο πρόγραμμα προστασίας Υποδομών Ζωτικής Σημασίας ως αποτελεσματικό εκπαιδευτικό και επιχειρησιακό “εργαλείο”. Η Άσκηση ήταν διατομεακού χαρακτήρα (Υποδομές Ζωτικής Σημασίας στους τομείς Ενέργειας και Μεταφορών), προσαρμοσμένη στις σύγχρονες συνθήκες περιβάλλοντος ασφάλειας.

 • 2η Άσκηση – Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διοργάνωσε στις 14 Δεκεμβρίου 2018 στις εγκαταστάσεις του Άσκηση επί χάρτου με θεματικό αντικείμενο την προστασία Υποδομών Ζωτικής Σημασίας στον Τομέα της Ενέργειας, περιλαμβανομένης και της ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας σε ενέργεια. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 • 3η Άσκηση - Στις 24 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΕΜΕΑ η 3η Άσκηση Ετοιμότητας της Δράσης για την Προστασία των Ε.Υ.Ζ.Σ.. με ειδική στόχευση τη διαχείριση υποδομών του τομέα των Μεταφορών. Η Άσκηση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της διαδικτυακής πλατφόρμας POSEIDON, που έχει αναπτυχθεί από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC, Ispra) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της εθνικής πλατφόρμας του Συντονιστικού Κέντρου Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών του ΚΕΜΕΑ. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εκπαιδεύσεις

«Εκπαιδεύσεις για την προστασία των Υ.Ζ.Σ. / Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας» (Νοέμβριος 2016-Απρίλιος 2018)

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, το Κέντρο ανέλαβε την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης, από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, Δράσης με τίτλο: «Εκπαιδεύσεις για την προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» (υπ΄ αριθμ. 2016ΣΕ05020023 Έργο της ΣΑΕ 050/2). Σκοπός της Δράσης ήταν η ενίσχυση της ασφάλειας των Υποδομών Μεταφορών και Ενέργειας της χώρας μας, μέσω μίας ειδικά σχεδιασμένης εκπαίδευσης, η οποία επικεντρώθηκε στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων καθώς και στην αύξηση του επιπέδου ετοιμότητας και συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία τους.

 

Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εκπαιδευτικές Δράσεις με πρόγραμμα στοχευμένο στις εξής θεματικές ενότητες:

 • Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας Υ.Ζ.Σ.
 • Εκτίμηση Επικινδυνότητας και Τρωτότητας Υ.Ζ.Σ.
 • Σχέδιο Ασφάλειας Λειτουργίας Υ.Ζ.Σ.
 • Θέματα Προστασίας (Safety) Y.Ζ.Σ.
 • Διαχείριση Εκτάκτων Καταστάσεων
 • Αδιάλειπτη Λειτουργία Υ.Ζ.Σ.

 

 • 31 Οκτωβρίου 2017: Ενημερωτική Ημερίδα για την Προστασία Υ.Ζ.Σ. μεταφορών και ενέργειας στη Θεσσαλονίκη. 

  Την ενημέρωση παρακολούθησαν συνολικά 78 Εκπρόσωποι από συνολικά 19 συναρμόδιους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της Βορείου Ελλάδας που σχετίζονται με την προστασία των μεταφορών και της ενέργειας. Περισσότερα εδώ.

 • 25 Μαΐου – 2 Ιουνίου 2017: 7ήμερη εκπαίδευση εκπαιδευτών στον Τομέα της Προστασίας των Υ.Ζ.Σ..

  Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η δημιουργία ενός Ειδικού Μητρώου Εκπαιδευτών που θα αξιοποιηθούν σε αντίστοιχες Εκπαιδεύσεις, οι οποίες στοχεύουν στην καλύτερη προετοιμασία και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία των Κρίσιμων Υποδομών, της χώρας μας. Την Εκπαίδευση, παρακολούθησαν 30 Εκπρόσωποι από συναρμόδια υπουργεία και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Περισσότερα εδώ.

 • 6-8 Ιουνίου 2017: Τομεακή εκπαίδευση για την Προστασία των Υ.Ζ.Σ. στον Τομέα των Μεταφορών στην Αθήνα

  Την Εκπαίδευση, παρακολούθησαν 51 Εκπρόσωποι από συναρμόδια υπουργεία και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της ασφάλειας των μεταφορών (αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικό δίκτυο). Περισσότερα εδώ.

 • 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2017: Εκπαίδευση για την Προστασία των Υ.Ζ.Σ. Μεταφορών και Ενέργειας, στη Θεσσαλονίκη.

  Την Εκπαίδευση, παρακολούθησαν σαράντα εννέα (49) Εκπρόσωποι από είκοσι τρία (23) συναρμόδια υπουργεία και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της Βορείου Ελλάδας που σχετίζονται με την προστασία των μεταφορών και της ενέργειας. Περισσότερα εδώ.

 • 28 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2018: Τομεακή εκπαίδευση για την Προστασία των Υ.Ζ.Σ. του Τομέα Ενέργειας στην Αθήνα

  Την Εκπαίδευση, παρακολούθησαν 53 στελέχη προερχόμενα από 24 συναρμόδια υπουργεία, διαχειριστές ενέργειας, τοπική αυτοδιοίκηση  και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που σχετίζονται με την προστασία των Υποδομών Ενέργειας. Περισσότερα εδώ.

 • 29 Μαρτίου 2018: Συνέδριο για τα συμπεράσματα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποίησε το Κέντρο για την Προστασία των Υ.Ζ.Σ. 

  Το συνέδριο είχε συμμετοχή 200 στελεχών από 35 φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Περισσότερα εδώ.

 • Μάρτιος 2018: Εγχειρίδιο

  Το εκπαιδευτικό υλικό και τα αποτελέσματα των παραπάνω εκπαιδευτικών προγραμμάτων αποτέλεσαν τη βάση για τη συγγραφή του Εγχειριδίου της Δράσης. Περισσότερα εδώ.

Ημερίδες / Συνέδρια

 • 1ο Ετήσιο Συνέδριο Προστασίας Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας, ΚΕΜΕΑ, 20-21 Δεκεμβρίου 2016
 • 2ο Ετήσιο Συνέδριο Προστασίας Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας, ΚΕΜΕΑ, 19-20 Δεκεμβρίου 2017

  Οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες εδώ κατόπιν εγγραφής

 • 3ο Ετήσιο Συνέδριο Προστασίας Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας, ΚΕΜΕΑ, 12-13 Δεκεμβρίου, 2018

  Οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες εδώ κατόπιν εγγραφής

 • Ελληνική προσέγγιση και μεθοδολογία στο χώρο Προστασίας των Κρίσιμων Υποδομών και συνεισφορά του ΚΕΜΕΑ, “3η Συνάντηση της Ομάδας Ειδικών για την Προστασία των Κρίσιμων Υποδομών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας (European Defense Agency EDA), Λευκωσία, Κύπρος 26 Ιανουαρίου 2017.
 • KEMEA’s activities for the Protection of Critical Infrastructures, “Security and Safety at the EU Ports”, Conference of the EU Project “Sauron”, Piraeus, 31 January 2018.
 • Προστασία Εθνικών Κρίσιμων Υποδομών, Εκθεση “Athens Electronix 2018 – Προστασία Εθνικών Ζωτικών Υποδομών και Ηλεκτρονική Αυτοάμυνα”,  Αθήνα, 4 Μαρτίου 2018
 • KEMEA’s activities for the Protection of Critical Infrastructures, “ZONeSEC Workshop on Endorsement of a White Book: Good Practices for Critical Infrastructure Protection”, Chania, Crete, 8 March 2018.
 • Πρότυπο Συντονιστικό Κέντρο Προστασίας και Ασφάλειας Κρίσιμων Υποδομών, “2o Επιστημονικό Forum για τη Μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές στην Ελλάδα (HDRRF)”, Αθήνα, 14-15 Μαρτίου 2019.
 • Υλοποίηση Συντονιστικού Κέντρου Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών στην Πλατφόρμα ArcGIS, 27η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών ArcGIS, 30-31 Μαΐου 2019.
 • Συντονιστικό Κέντρο Προστασίας Υποδομών Ζωτικής σημασίας, Ημερίδα ΚΕ.ΜΕ.Α., Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. & Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. «Σύγχρονες Προκλήσεις Ασφάλειας σε Λιμενικές Εγκαταστάσεις», Πειραιάς 19 Νοεμβρίου 2019
 • Διασύνδεση Έρευνας, Επιχειρησιακών Αναγκών και Πολιτικής Διαχείρισης Κρίσεων, “3o Επιστημονικό Forum για τη Μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές στην Ελλάδα (HDRRF)”, Αθήνα, 5-6 Μαρτίου 2020.
 • Integration of SecureGas and KEMEA’s pilot Coordination Center, “Διαδικτυακό Σεμινάριο για το έργο H2020 Securing the European Gas Network-SecureGas”, ΚΕΜΕΑ 13 Απριλίου 2020.