Κέντρο Μελετών Ασφάλειας: 10+1 Χρόνια Έρευνα & Καινοτομία για την Ασφάλεια- Επετειακές Εκδηλώσεις